Massage

Holistische Massage

Het medische model beschouwt massage als een techniek om plaatselijk stoornissen in het lichaam op te heffen. Een behandeling wordt van buiten af aangedragen en is gericht op effect: de verdwijning van de klacht. Een behandeling is in eerste instantie gericht op de klacht en niet op de persoon.

Het Holistische model neemt de hele mens als uitgangspunt voor het handelen en spreekt de eigen vermogens en activiteiten van de cliënt aan om de genezing van binnen uit te bevorderen. De client wordt in zijn fysieke en psychische mogelijkheden aangesproken. Een behandeling is primair gericht op affect: een bevestigende benadering en aanraking. Het woord holisme komt van het Griekse woord Holos en betekent “volkomen” of “heel”.

Holisme is een wijsgerig concept, een levensfilosofie. Het is een opvatting over wat het leven is en hoe alles met elkaar samenhangt. In die zin toont het een grote overeenkomst met de Tradiotionele Chinese Geneeskunde. Binnen beide visies wordt de mens in zijn totaliteit gezien.

Het uitgangspunt van een holistische behandelwijze is de client zo goed mogelijk “te laten voelen” wat er in het lichaam gebeurt tijdens een massage of aanraking. Met het uiteindelijke doel om tot meer inzicht en bewustwording te komen.

Bij een holistische massage gebruik ik verschillende massage technieken zoals klassieke massage, Chakra massage, Pulsin,  focussen, etc. Welke techniek ik gebruik is afgestemd op de cliënt.

(Bron: Holos, Academie voor holistische massagetherapie. Hier heb ik mijn massageopleiding gevolgd. )